photo-5

1
Kompleksowa obsługa prawna

Kancelaria Adwokacka Adwokata Łukasza Buratowskiego świadczy kompleksową pomoc prawną dla osób fizycznych i prawnych, zarówno w postępowaniach sądowych, jak i w sprawach pozasądowych. W zakresie świadczenia usług kancelaria współpracuje z innymi, posiadającymi wysokie kwalifikacje w określonych dziedzinach adwokatami oraz radcami prawnymi, a także specjalistami z innych dziedzin, gwarantując obsługę na najwyższym poziomie.

W ramach prowadzonej działalności zwracamy szczególną uwagę, aby nasza wiedza
i umiejętności zawodowe były wykorzystane w sposób jak najbardziej dla Państwa korzystny.

2
Zakres obsługi prawnej

Oferta Kancelarii obejmuje świadczenie kompleksowej obsługi prawnej przedsiębiorców, składającej się z bieżącego doradztwa prawnego we wszystkich aspektach działalności przedsiębiorcy, w tym w szczególności obsłudze korporacyjnej, działalności inwestycyjnej, kontraktach handlowych, zastępstwie procesowym przed sądami powszechnymi i w arbitrażu, reprezentacji przed organami administracji państwowej i samorządowej oraz urzędami, kompleksowej obsłudze w zakresie windykacji należności, obsłudze zagadnień związanych
z przepisami prawa pracy. Kancelaria świadczy także usługi dla osób fizycznych w zakresie prawa cywilnego, prawa rodzinnego oraz prawa pracy.

Doświadczenie zawodowe wykorzystywane w kancelarii opiera się zwłaszcza na bieżącej obsłudze prawnej i prowadzeniu licznych sporów sądowych, średnich i dużych przedsiębiorstw z sektora budowlanego, rynku nieruchomości, firm przewozowych, dużych hurtowni elektrotechnicznych, sektora ubezpieczeniowego oraz podmiotów prowadzących działalność w zakresie prowadzenia obiektów sportowych, sportu i rekreacji, a także pomocy prawnej dla osób fizycznych.

NASZĄ POMOC PRAWNĄ ŚWIADCZYMY POPRZEZ

Porady i opinie prawne

Nasza wykwalifikowana kadra świadczy zarówno pisemne, jak i ustne porady prawne w oparciu o wysoce ekspercką wiedzę z zakresu prawa w szczególności prawa karnego, cywilnego, negocjacji biznesowych i sporów sądowych, postępowania administracyjnego i arbitrażu gospodarczego. Swoje porady zawsze przedstawiamy w sposób merytoryczny i zrozumiały dla naszych Klientów, dając jasne wskazówki i działania prawne jakie należy podjąć w konkretnej sprawie

Sporządzanie umów i pism

Nasza kancelaria przygotowuje zarówno proste pisma prawne i procesowe, jak i szczegółowe ekspertyzy prawne (w zależności od złożoności problemu) w oparciu o informacje i wytyczne udzielane przez naszych Klientów

Weryfikację i opiniowanie pism

Gruntownie weryfikujemy przekazane nam dokumenty i akty prawne, w tym: statuty, umowy między stronami, uchwały, pisma i ekspertyzy. Badamy i analizujemy ich zgodność z obowiązującym prawem, jak również wskazujemy obszary ryzyka dla stron oraz możliwości doskonalenia

Postępowania sądowe

Nasi prawnicy reprezentują Klientów na każdym etapie postępowania sądowego (zarówno przez sądami polubownymi, oraz w postępowaniach nieprocesowych i procesowych)

Sprawy urzędowe

Reprezentujemy naszych Klientów przed organami administracji publicznej – zarówno lokalnymi, jak i jednostkami centralnymi (m.in. UOKiK, GIODO, KNF) na każdym etapie prowadzonej sprawy

Negocjacje w biznesie

W imieniu naszych Klientów na mocy udzielonego pełnomocnictwa zajmujemy się doradztwem i negocjacjami w biznesie. Pomagamy w kontaktach z partnerami i kontrahentami, doradzając a następnie skutecznie rozwiązując pojawiające się spory o charakterze prawnym. Za każdym razem szukamy skutecznego i kompromisowego rozwiązania, które przynosi wymierne korzyści naszym Klientom w ich relacjach biznesowych

SKONTAKTUJ SIĘ Z NASZĄ KANCELARIĄ

Wykwalifikowani i doświadczeni pracownicy naszej Kancelarii odpowiedzą na wszelkie pytania z zakresu prawa.

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości